groff_mmse(7) - NetBSD Manual Pages

Command: Section: Arch: Collection:  
GROFF_MMSE(7)                          GROFF_MMSE(7)
NAME
groff_mmse - svenska mm makro för groff
SYNTAX
groff -mmse [ flaggor... ] [ filer... ]
BESKRIVNING
mmse är en svensk variant av mm. Alla texter är översatta. En A4 sida får text som är 13 cm bred, 3.5 cm indragning samt är 28.5 cm hög. Det finns stöd för brevuppställning enligt svensk standard för vänster och högerjusterad text. COVER kan använda se_ms som argument. Detta ger ett svenskt försätts- blad. Se groff_mm(7) för övriga detaljer.
BREV
Tillgängliga brevtyper: .LT SVV Vänsterställd löptext med adressat i position T0 (vänsterställt). .LT SVH Högerställd löptext med adressat i position T4 (passar fönsterkuvert). Följande extra LO-variabler används. .LO DNAMN namn Anger dokumentets namn. .LO MDAT datum Mottagarens datum, anges under Ert datum: (LetMDAT). .LO BIL sträng Anger bilaga, nummer eller sträng med Bilaga (LetBIL) som pre- fix. .LO KOMP text Anger kompletteringsuppgift. .LO DBET beteckning Anger dokumentbeteckning eller dokumentnummer. .LO BET beteckning Anger beteckning (ärendebeteckning i form av diarienummer eller liknande). .LO SIDOR antal Anger totala antalet sidor och skrivs ut efter sidnumret inom parenteser. Om makrot .TP är definierat anropas det efter utskrift av brevhuvudet. Där lägger man lämpligen in postadress och annat som brevfot.
SKRIVET AV
Jörgen Hägg, Lund, Sweden <Jorgen.Hagg@axis.se>
FILER
/usr/share/tmac/tmac.mse /usr/share/tmac/mm/se_*.cov SE OCKSÅ groff(1), troff(1), tbl(1), pic(1), eqn(1) groff_mm(7) Groff Version 1.19.2 September 4, 2005 GROFF_MMSE(7)
Powered by man-cgi (2024-03-20). Maintained for NetBSD by Kimmo Suominen. Based on man-cgi by Panagiotis Christias.